COPD zorg

COPD zorg

Gezonde longen zijn van levensbelang. Steeds meer mensen hebben echter longklachten. Voor patiënten met longklachten is een speciaal behandelprogramma ontwikkeld. De grootste groep bestaat uit patiënten met COPD (Chronische Obstructieve Pulmonary Disease).

Read More

Dry Needling

Dry Needling

Dry needling is een nieuwe methode om de spieren binnen het houdings- en bewegingsapparaat effectief te kunnen behandelen. Wanneer een spier te strak gespannen is, zal er sprake zijn van lokale spier verhardingen, triggerpoints genoemd.

Read More

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk ontstaat, met verschillende oorzaken.

Read More

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in..

Read More

Manuele Therapie

Manuele Therapie

De manueeltherapeut houdt zich, net als de fysiotherapeut, bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan en van het houdings- en bewegingsapparaat. Manuele therapie is een verbijzondering van 4 jaar die de..

Read More

Fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut en manueel therapeut worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met klachten aan en van het houdings- en bewegingsapparaat. Indien u klachten heeft aan gewrichten of spieren, bewegingsproblemen heeft door pijn en..

Read More