Manuele therapie

De manueeltherapeut houdt zich, net als de fysiotherapeut, bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan en van het houdings- en bewegingsapparaat. Manuele therapie is een verbijzondering van 4 jaar die de fysiotherapeut na de basisopleiding kan volgen. Door deze verbijzondering is de manueel therapeut in staat om met specifieke kennis en vaardigheden uitgebreider te onderzoeken en een specifiekere diagnose te stellen, om vervolgens samen met de patiënt een behandelplan op te stellen. De wervelkolom staat centraal bij dit onderzoek en de behandeling.

Wanneer er problemen (stoornissen) zijn binnen de wervelkolom kunnen deze klachten veroorzaken in de wervelkolom zelf, maar ook in de armen en/of benen. Deze stoornissen kunnen zich uiten in het arthrogene (gewrichten/botten), musculaire (spieren) en neurogene (zenuwen) systeem. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis verholpen of gereduceerd worden. De manueel therapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van mobiliserende of manipulerende technieken van gewrichten, spieren en zenuwen, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie ( b.v. huiswerk-oefenschema ). Als er sprake is van overbeweeglijkheid in de gewrichten, kan de manueel therapeut juist met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen.

Marc van den Born en Guido Misdorp zijn de manueel therapeuten in de praktijk.

Zie voor meer informatie: www.nvmt.nl