Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Deze fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Ook kan valpreventie een belangrijke doelstelling zijn. Behandelingen vinden meestal aan huis plaats. Hier kan functioneel worden geoefend en het is minder belastend voor de cliënt. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Hen informeert hij over bijvoorbeeld het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Karin de Bruijne is gespecialiseerd geriatrie-fysiotherapeute.

Zie voor meer informatie : www.nvfgnet.nl